Stanowiska

Mechanik pojazdów samochodowych

Do podstawowych obowiązków należy:

 • Konserwacja i remonty pojazdów samochodowych: spycharki gąsienicowej TD-15C i koparko-spycharki Ostrówek, ciągnika Ursus, beczkowozu, dźwigu Star 266,
 • Serwis ładowarki teleskopowej JCB i koparko-ładowarki JCB
 • Konserwacja i remonty ciężkiego sprzętu przeprawowego (amfibie PTS, kutry KH-200, barki),
 • Konserwacja i remonty skuterów śnieżnych,
 • Konserwacja i remonty sprzętu motorowodnego, głównie silników zaburtowych,
 • Prowadzenie książek pojazdów oraz rejestru przeglądów pojazdów,
 • Nadzór nad warsztatem mechanicznym i halami magazynowymi.

Preferowane wymagania:

 • 3 lata doświadczenia w naprawach i konserwacjach maszyn rolniczych i budowlanych (ciągniki, ładowarki, koparki etc.) oraz silników wysokoprężnych,
 • Doświadczenie związane z obsługą i konserwacją pojazdów samochodowych i sprzętu ciężkiego,
 • Wykształcenie zawodowe, techniczne lub wyższe w zakresie mechaniki maszyn przemysłowych, mechatroniki, mechaniki samochodowej lub pokrewnych.

Energetyk/elektryk

Do podstawowych obowiązków należy:

 • Konserwacja, przeglądy i naprawy agregatów prądotwórczych i silników wysokoprężnych oraz urządzeń alternatywnych źródeł energii,
 • Nadzór nad prawidłową pracą elektrowni Stacji,
 • Nadzór nad przepompownią i Stacją paliw,
 • Naprawy elektryczne, prowadzenie rejestru napraw i przeglądów,
 • Nadzór nad magazynem elektrycznym i energetycznym.

Preferowane wymagania:

 • Znajomość urządzeń i infrastruktury elektroenergetycznej, uprawnienia dozoru i eksploatacji w zakresie urządzeń instalacji i sieci elektrycznych, energetycznych i gazowych,
 • Uprawnienia SEP (E) grupy 1 do konserwacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • 3 lata doświadczenia w pracy z agregatami prądotwórczymi,
 • Wykształcenie zawodowe, techniczne lub wyższe w zakresie elektrotechniki, automatyki, elektroniki i telekomunikacji lub pokrewnych.

Elektronik

Do podstawowych obowiązków należy:

 • Nadzór, konserwacja i remonty urządzeń łącznościowych i telefonicznych Stacji,
 • Przegląd i konserwacja anten satelitarnych, przygotowanie ich do pracy w okresie zimowym,
 • Zabezpieczenie sprawnej łączności UKF dla jednostek pływających i grup terenowych,
 • Konserwacja i naprawa urządzeń elektronicznych i radiowych znajdujących się na Stacji.

Preferowane wymagania:

 • Doświadczenie w projektowaniu elementów elektroniki analogowej i cyfrowej, projektowaniu i montażu układów elektronicznych,
 • Znajomość obsługi i konserwacji sprzętu łączności radiowej i satelitarnej,
 • Wykształcenie zawodowe, techniczne lub wyższe w zakresie elektrotechniki, automatyki, elektroniki i telekomunikacji, mechatroniki lub pokrewnych,
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych, zwłaszcza z obszaru urządzeń elektrycznych lub elektronicznych.

Informatyk

Do podstawowych obowiązków należy:

 • Nadzór nad infrastrukturą sieciową w Stacji,
 • Współpraca z innymi administratorami i użytkownikami sieci,
 • Nadzór, konserwacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego,
 • Nadzór nad systemem redystrybucji aktualizacji,
 • Nadzór, konserwacja i rozbudowa logicznej sieci teleinformatycznej,
 • Usuwanie bieżących problemów w dostępie do sieci komputerowej,
 • Obsługa oprogramowania antywirusowego na komputerach użytkowników,
 • Prowadzenie dokumentacji i rejestracji użytkowników oraz komputerów w sieci teleinformatycznej,
 • Konfigurowanie sieciowych urządzeń aktywnych i systemów zabezpieczeń (ang. firewall),
 • Sprawowanie nadzoru nad obrotem nośnikami i licencjami oprogramowania, prowadzenie ewidencji.

Preferowane wymagania:

 • Doświadczenie w serwisowaniu komputerów (software i hardware),
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows (desktop i server) oraz Linux,
 • Znajomość wirtualizatora Hyper-V,
 • Znajomość zagadnień sieciowych, konfigurowanie przełączników zarządzalnych, znajomość standardu 802.1Q,
 • Znajomość PfSense,
 • Znajomość Ubiquiti AirOS,
 • Wiedza dotycząca łączności satelitarnej.

Ratownik medyczny/pielęgniarz

Do podstawowych obowiązków należy:

 • Nadzór nad ambulatorium znajdującym się na Stacji,
 • Udzielanie niezbędnej pomocy medycznej uczestnikom wyprawy i prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej,
 • Okresowe przeprowadzanie szkoleń z pierwszej pomocy dla uczestników Wyprawy,
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami,
 • Pełnienie funkcji asystenta terenowego obserwatorów.

Preferowane wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie medyczne, kierunek ratownictwo medyczne lub pielęgniarstwo,
 • Minimum 3-letnie doświadczenie pracy w zawodzie,
 • Biegła znajomość sprzętu medycznego (w tym USG FAST),
 • Kurs ATLS (Advanced Trauma Life Support),
 • Aktualne szczepienia WZW.

Obserwator ekologiczny na ASPA 128

Do podstawowych obowiązków należy:

 • Mapowanie i prowadzenie cenzusu gniazd wybranych gatunków ptaków,
 • Regularne, całoroczne kontrole linii brzegowej pod kątem obecności ssaków płetwonogich,
 • Obserwacje ssaków morskich w Zatoce Admiralicji,
 • Monitoring gatunków ptaków zalatujących,
 • Prowadzenie rejestru gatunków obcych (flory i fauny),
 • Obsługa fotopułapek,
 • Opieka nad powierzonym sprzętem naukowym,
 • Zabezpieczenie prób naukowych do transportu,
 • Przygotowanie raportów: miesięcznego oraz rocznego z przeprowadzonych prac.

Preferowane wymagania:

 • Bardzo dobra sprawność fizyczna i zamiłowanie do pracy w terenie,
 • Mile widziana umiejętność obsługi oprogramowania GIS oraz urządzeń GPS,
 • Obowiązkowa znajomość gatunków fauny i flory występujących na Wyspie Króla Jerzego.

Obserwator ekologiczny na ASPA 151

Do podstawowych obowiązków należy:

 • Mapowanie i prowadzenie cenzusu gniazd wybranych gatunków ptaków,
 • Regularne kontrole linii brzegowej pod kątem obecności ssaków płetwonogich,
 • Obserwacje ssaków morskich w Zatoce Króla Jerzego,
 • Prowadzenie rejestru gatunków obcych (flory i fauny),
 • Obsługa fotopułapek,
 • Opieka nad powierzonym sprzętem naukowym,
 • Zabezpieczenie prób naukowych do transportu,
 • Przygotowanie raportów: miesięcznego oraz rocznego z przeprowadzonych prac.

Preferowane wymagania:

 • Bardzo dobra sprawność fizyczna i zamiłowanie do pracy w terenie,
 • Mile widziana umiejętność obsługi oprogramowania GIS oraz urządzeń GPS,
 • Obowiązkowa znajomość gatunków fauny i flory występujących na Wyspie Króla Jerzego.

Obserwator ds. monitoringu morskiego

Do podstawowych obowiązków należy:

 • Prowadzenie obserwacji i pomiarów w zakresie monitoringu morskiego, w tym pomiary z użyciem sondy CTD,
 • Prowadzenie codziennego monitoringu opadów w Stacji,
 • Opieka nad powierzonym sprzętem naukowym,
 • Przygotowanie raportów: miesięcznego oraz rocznego z przeprowadzonych prac,
 • Zabezpieczenie prób naukowych do transportu,
 • Opieka nad laboratorium.

Preferowane wymagania:

 • Mile widziana umiejętność obsługi sondy CTD EXO YSI,
 • Mile widziana umiejętność obsługi ADCP,
 • Mile widziana umiejętność obsługi oprogramowania GIS oraz urządzeń GPS,
 • Mile widziana umiejętność obsługi sprzętu pływającego,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na wodzie.

Obserwator ds. monitoringu hydrologicznego

Do podstawowych obowiązków należy:

 • Prowadzenie obserwacji i pomiarów w zakresie monitoringu hydrologicznego, w tym pomiary przepływu oraz transportu rumowiska wleczonego,
 • Prowadzenie codziennego monitoringu opadów w Stacji,
 • Opieka nad powierzonym sprzętem naukowym,
 • Przygotowanie raportów: miesięcznego oraz rocznego z przeprowadzonych prac,
 • Zabezpieczenie prób naukowych do transportu,
 • Opieka nad laboratorium.

Preferowane wymagania:

 • Umiejętność obsługi przepływomierza elektromagnetycznego,
 • Mile widziana umiejętność obsługi ADCP,
 • Mile widziana umiejętność obsługi oprogramowania GIS oraz urządzeń GPS,
 • Bardzo dobra sprawność fizyczna i zamiłowanie do pracy w terenie.

Operator bezzałogowych statków powietrznych

Do podstawowych obowiązków należy:

 • Wykonanie nalotów UAV w zakresie monitoringu ekologicznego,
 • Wykonanie nalotów UAV w zakresie monitoringu morskiego,
 • Opieka nad powierzonym sprzętem naukowym,
 • Wsparcie prowadzonych monitoringów na Stacji,
 • Przygotowanie raportów: miesięcznego oraz rocznego z przeprowadzonych prac.

Preferowane wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie w użytkowaniu dronów: DJI Inspire 2 oraz Parrot Bluegrass,
 • Mile widziane świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego BVLOS,
 • Mile widziana umiejętność obsługi oprogramowania GIS oraz do obróbki zdjęć.

Zodiak driver

Do podstawowych obowiązków należy:

 • Transport drogą morską uczestników wyprawy w celu realizacji zadań,
 • Nadzór i naprawa pontonów i silników zaburtowych,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej i kontrolek zużycia płynów eksploatacyjnych sprzętu pływającego dostępnego na Stacji,
 • Odpowiedzialność za magazyn łodzi i sprzętu pływającego,
 • Zabezpieczenie prac prowadzonych na wodzie.

Preferowane wymagania:

 • Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia łodzi pontonowych na wodach otwartych.

Kucharz

Do podstawowych obowiązków należy:

 • Przygotowywanie regularnych posiłków dla grupy 20-40 osób,
 • Wydawanie produktów żywnościowych na przygotowanie posiłków do prac terenowych i w dni wolne od pracy,
 • Nadzór nad wyposażeniem kuchennym,
 • Bieżące kontrole i zabezpieczanie stanu żywności oraz właściwych warunków jej przechowywania,
 • Dbanie o higienę i porządek w pomieszczeniach kuchennych i magazynach żywnościowych,
 • Prowadzanie regularnych inwentaryzacji magazynów spożywczych i chłodni.

Preferowane wymagania:

 • Minimum dwa lata doświadczenia na stanowisku kucharza,
 • Mile widziane wykształcenie średnie gastronomiczne,
 • Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

Pomoc kuchenna/administrator części hotelowej

Do podstawowych obowiązków należy:

 • Administrowanie częścią socjalno-hotelową (obsługa gości) oraz utrzymywanie jej w porządku,
 • Pomoc kucharzowi w przygotowywaniu i wydawaniu posiłków oraz gospodarce żywnością,
 • Pomoc w utrzymywaniu porządku w pomieszczeniach kuchennych i magazynach żywnościowych,
 • Organizacja wydarzeń okolicznościowych w Stacji i obsługa poczty.

Preferowane wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie w hotelarstwie, obsłudze ruchu turystycznego i gastronomii,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (mile widziana znajomość języka hiszpańskiego),
 • Bardzo dobra organizacja pracy i elastyczność działania.

Dodatkowym atutem aplikujących będą następujące umiejętności oraz patenty:

 • patenty motorowodne oraz doświadczenie w prowadzeniu łodzi na morzu,
 • kursy wspinaczkowe oraz doświadczenie w warunkach górskich zimowych,
 • kursy medyczne (pierwsza pomoc, ratownictwo),
 • kurs operowania transporterem pływającym PTS-M,
 • kursy operatorów dźwignic – żurawie samojezdne i HDS-y,
 • uprawnienia SEP,
 • uprawnienia spawalnicze,
 • obsługa tokarki i frezarki,
 • znajomość języków obcych (w szczególności języka angielskiego i hiszpańskiego)
 • oraz w przypadku obserwatorów znajomość programów ArcGis, Matlab lub pokrewnych i kursy obrączkarskie.

Do podstawowych obowiązków Wyprawy zalicza się:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Stacji,
 • wsparcie w prowadzonych pracach badawczych w terenie i w laboratoriach,
 • prowadzenie monitoringów realizowanych w oparciu o Stację,
 • reprezentowanie Stacji w trakcie oficjalnych wizyt i kontaktów z innymi stacjami, statkami i wyprawami,
 • prowadzenie bieżących prac remontowych i konserwacyjnych w Stacji.

Obowiązki, za których wykonanie odpowiadają wszyscy uczestnicy Wyprawy (w porozumieniu z kierownikiem Wyprawy i IBB PAN):

 • uczestnictwo w akcjach ratunkowych i wspólnych pracach remontowo-porządkowych,
 • pomoc w obsłudze gospodarki śmieciami, prawidłowej segregacji śmieci oraz systemu wodno-ściekowego Stacji,
 • pomoc w redakcji tekstów i przygotowywaniu materiałów dydaktycznych i promocyjnych,
 • pomoc w organizacji imprez okolicznościowych na stacji i obsłudze ruchu turystycznego.

Dodatkowe informacje:

 • Wyłonieni kandydaci przed wyjazdem na wyprawę poddani zostaną specjalistycznym badaniom lekarskim i szkoleniom ogólnym oraz specjalistycznym.
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zapewnia transport, ubezpieczenie, wyposażenie w odzież i sprzęt specjalistyczny oraz bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w okresie trwania Wyprawy.
 • Przewidywany okres zatrudnienia: listopad 2020 – kwiecień 2021/grudzień 2021.